Good Modellen
Ett näringslivsinitiativ för att skapa riktiga jobb för unga
FÖRETAG

Ett initiativ för engagerade företag

En framgångsrik modell

Tillsammans för ett bättre samhälle där ung kompetens möter arbetsgivare med förmåga att anställa.

Läs mer
Nyhet

Hemvändare fick jobbet!

Läs mer