Talangen Isra
Israa är ett steg närmare drömjobbet

Det gäller att våga!

malmö

Mitt namn är Israa Ali och jag föddes under sommaren 1994 på BB i Malmö. Efter uppväxten i Rosengård, och naturvetenskaplig linje på Borgarskolan, fortsatte jag att studera på byggingenjörsutbildningen vid Malmö Högskola. Sommaren 2015 tog jag min examen och precis som resterande klasskamrater ville jag naturligtvis ut i arbetslivet så fort som möjligt för att få arbeta med det jag upplevt som mest intressant i min utbildning. Jag började söka jobb redan innan mina studier närmade sig slutet, och jag hade till slut sökt uppemot 40 tjänster utan att få någon respons. I väntan på att få ta ett steg närmare drömjobbet arbetade jag som tolk och senare som timanställd boendestödjare för ensamkommande flyktingbarn.

Det visade sig att komma in i byggbranschen handlade om mer än att ha rätt utbildning, det krävde att någon skulle våga bryta mot de rådande normerna. Byggbranschen är inte bara en starkt mansdominerad bransch, utan här lever även den mer traditionella och ibland lite konservativa synen av samhället, och hur det ska fungera, kvar. Aspekter och normer som jag som ung muslimsk kvinna med rötter från Palestina stod i rak motsats till. Att jag dessutom valt att ta på mig sig sjal förenklade inte saken.

Via handläggare på Arbetsförmedlingen fick jag till slut rådet att kontakta Good Malmö och genom dem kom jag i kontakt med Skanska här i Malmö. Jag har nu kommit ett steg närmare mitt drömjobb och Skanska har visat mig att normerna i byggbranschen kan brytas, det handlar bara om vara öppen och att våga. För Skanska är det inte bara viktigt att anställa någon för att bredda mångfalden i företaget, de arbetar lika mycket med att säkerställa att den som blir anställd även ska trivas och känna sig inkluderad. Skanska har gett mig möjligheten att visa mina kompetenser och jag har till och med nu fått två jobberbjudanden under tidens gång. Det skapar en stor drivkraft till att lyckas och en vilja till att göra skillnad!