Good modellen
Så här startade det

Ett företag | En individ | Ett jobb | Ett år

Vi tror att  det finns fullt av talanger som inte fått blomma ut och vi tror att det är vi, som företagare, som ibland inte förmår att se på den lokala förmågan med rätt ögon. När vi rekryterar är det lätt att leta bland folk som vi redan känner, eller folk som är precis som vi. Då missar vi möjligheten att bredda våra perspektiv, både mänskligt och rent affärsmässigt. Tillväxt skapas inte genom att fortsätta leta på samma ställe, tillväxt skapas genom att bryta ny mark. Så startade idén om Good Malmö och den modell som flera andra städer valt att arbeta efter. 

ett företag - en individ - ett jobb - ett år

Om ett företag tar ansvar för att öppna sin dörr under ett år, för en ung person, kan vi skapa ringar på vattnet och förändra attityd och förmåga att ta tillvara på ung kompetens. Det ger dig som företagare konkret affärsnytta, och gör Malmö till en ännu bättre stad.

108 riktiga jobb

150 innan årets slut!

Good modellen är varumärkesskyddad och drivs av den privata stiftelsen Uppstart Malmö. Driften av av varje Good-projekt är lokalt. Modellen och utvecklingen av metoden finansieras av Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. Kontakta oss gärna om du har frågor om initiativet eller helt enkelt vill att din stad/region startar ett Good-projekt.